PRISER

Alla resor som bokas via telefon och hemsida får ett fastpris uträknat vid bokning och du betalar enkelt i bil med kort eller Swish. Priset beräknas genom körsträckans avstånd och den beräknade restiden. Priset kan inte justeras av dig eller förare i efterhand. Väntetaxa ingår inte i priset.

När du går in i bilen får du sedan meddela föraren att du vill lägga till fler destinationer och önskar att fortsätta resan på taxameter eller komma överens med chauffören om ett nytt fastpris för fortsatt resa.

Prisdekalerna ger dig möjlighet att snabbt jämföra priset mellan olika bolag så att du kan känna dig trygg med vad det kommer att kosta. Dekalerna följer helt Transportstyrelsens regler för utformning. Det är jämförpriset som ger dig möjlighet att göra en jämförelse.

Bil för 1-4 passagerare

Tariff När Kostnad Jämförpris
10 km som tar 15 min
1 Avtalskund, Alla dagar 00:00 – 24:00 Grundavgift 60 kr + 16 kr/tim + 717 kr/km  399 kr
2 Alla dagar 00:00 – 24:00 Grundavgift 60 kr + 17 kr/tim + 730 kr/km  413 kr

Bil för 5-7 passagerare

Tariff  När Kostnad   Jämförpris
10 km som tar 15 min
3 STORBIL, Alla dagar 00:00 – 24:00 Grundavgift 87 kr + 28 kr/tim + 929 kr/km  599 kr

Avgifter vid knutpunkter i Stockholm
För att kunna säkerställa service och kvalitet för resenärer som reser från knutpunkter är det fler och fler markägare som väljer att ta ut en extra avgift av taxibolagen. Avgifterna finansierar bland annat logistiklösningar, taxivärdar och att rätt taxibolag som uppfyller specificerade krav trafikerar knutpunkten. Priserna inkluderar moms.

Bromma flygplats* 26kr Gäller för alla taxiresor från Bromma flygplats
30kr Gäller alla förbeställningar.
Arlanda flygplats* 50kr Terminalavgift som markägaren tar för alla taxiresor från Arlanda flygplats.
30kr Utöver terminalavgiften tar markägaren ut en bokningsavgift när du bokar din resa från Arlanda via telefon, app eller webb. Vi bevakar din flight och föraren möter dig med välkomstskylt i ankomsthallen när ditt flyg har landat.
Skavsta flygplats 45kr Gäller både när vi hämtar och lämnar på Skavsta flygplats
Arlanda Express 32kr
Centralstationen 31kr
Vikingterminal 36kr
Frihamnen kajplats 638 36kr
Värtahamnen 36kr
Stockholmsmässan 29kr

*En klimatavgift på 64 kr tillkommer för storbil från Arlanda och Bromma flygplats.

Förfogande (pris för privatchaufför)

Vanlig bil 1-4 personer 775 kronor Alla dagar, dygnet runt
Stor bil 5-7 personer 1185 kronor Alla dagar, dygnet runt
Business 1-3 personer 1085 kronor Alla dagar, dygnet runt
Business stor bil 4-6 personer 1345 kronor Alla dagar, dygnet runt

I timpriset ingår 3 mil/tim därefter tillkommer 200 kr/påbörjad mil. Minidebiteringen är 1 timme, därefter debiteras varje påbörjad 30-minutersperiod. För resa som påbörjas mer än 1,5 mil utanför Stockholms tullar tillkommer 30 minuter extra på grundpriset.

Vid åverkan, skada, spya eller liknande på fordonets inredning tillämpas sanering-/reprationsavgift som börjar från 2800 kr

Väntetaxa

Väntetaxa sätts igång när taxin är framme på adressen och vänta, lastar bagage eller medans föraren eller en passagerare spänner fast ett barn i barnstolen.

Vid direktbeställning på en taxameterresa:
Ingen väntetid ingår. När beställd taxi har anlänt till adressen anses tjänsten levererad och väntetaxa (tariff 3) påbörjas. Väntetaxan tickar tills bilen startar resan.

Vid förbeställning på en taxameterresa:
Ingen väntetid ingår. Debitering av väntetaxa (tariff 3) påbörjas från den förbeställda tiden. Väntetaxan tickar tills bilen startar resan.

Direktbeställning med fastpris:
Ingen väntetid ingår. När beställd taxi har anlänt till adressen anses tjänsten levererad och väntetaxa (tariff 3) påbörjas. Väntetaxan tickar tills bilen startar resan.

Vid förbeställning med fastpris:
Ingen väntetid ingår. Debitering av väntetaxa (tariff 3) påbörjas från den förbeställda tiden. Väntetaxan tickar tills bilen startar resan.

Väntetider vid förbeställning från en flygplats

Nedanstående väntetider gäller vid förbeställd hämtning på flygplatser, från det att planet landar på Bromma och Arlanda. Taxi Stockholm utgår från Luftfartsverkets information om flygplanens landningstider.

Vid förbeställning på Arlanda:
30 minuters väntetid ingår i priset vid hämtning på inrikesflyg.
30 minuters väntetid ingår i priset vid hämtning på utrikesflyg.

Vid förbeställning på Bromma:
15 minuters väntetid ingår i priset vid hämtning på Bromma flygplats.

Vid förbeställning på Skavsta:
30 minuters väntetid ingår i priset vid hämtning på Skavsta flygplats.