Dataskydds och personuppgiftsinformation
Vid registrering på vår webbplats, kommer du att bli ombedd att ange personuppgifter inklusive
bankuppgifter. Informationen samlas in för att vi ska kunna genomföra registreringsprocessen och
erbjuda våra tjänster. Nedan finner du information om hur dina data hanteras:

  • Vilka uppgifter samlas in: Vi samlar in ditt namn, epostadress, banknamn, kontonummer och
    clearingnummer.
  • Syfte med insamlingen: Dina uppgifter samlas in för att kunna slutföra registreringsprocessen, genomföra transaktioner och tillhandahålla de tjänster du ansluter dig till.
  • Lagring av data: Dina personuppgifter kommer att lagras så länge de är nödvändiga för de syften de samlades in för, och i enlighet med gällande lagkrav.
  • Vem har tillgång till uppgifterna: Endast behörig personal inom vårt företag har tillgång till de

insamlade uppgifterna. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga
medgivande, förutom när det krävs enligt lag.
Vi värnar om din integritet och har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering. Om du har några frågor om hur vi
hanterar personuppgifter.

Genom att fortsätta med registreringen bekräftar du att du har läst och förstått denna information
och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter enligt ovanstående villkor.