KLIMAT- & MILJÖPOLICY

Fossilfritt

WeRide grundades 2019 och har som mål att övergå till helt fossilfria fordon. Vi har i dagsläget en flotta på 230 bilar och utför tusentals resor per dygn i Stockholm.

Våra förare

Vi ställer höga krav på våra förare. Läs mer om förarutbildning.

Verksamhetspolicy

WeRides vision är att erbjuda och utföra bekväma persontransporter till företag, affärsresenärer, samhälle och privatpersoner samtidigt som vi övergår helt till elbilar.
Vi ska ge bästa möjliga service, ta ansvar genom att ta hänsyn till miljö, kvalitet och säkerhet samt vara tillgängliga när och där våra kunder behöver oss. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan, höja kvaliteten och förebygga risker från de tjänster vi utför.

Vi fokuserar vårt förbättringsarbete inom följande områden:

FORDON

Vi följer den tekniska utvecklingen och jobbar långsiktigt för att höja trafiksäkerheten och minska drivmedelsförbrukningen och samtidigt öka andelen förnybar energi som används i våra fordon.

SERVICE & UTBILDNING

Våra kunder ska alltid uppleva att vi ger bästa möjliga service i alla delar i processen: Boka – resa – betala. Vi lyssnar på våra kunder och medarbetare för att driva utvecklingen framåt. Som en del i förbättringsarbetet utbildar vi löpande våra medarbetare för att öka medvetenhet och kunskap.

IT & System

Vi prioriterar systemutveckling med syfte att förenkla taxibeställningen, utföra bekvämare och säkrare taxiresor och effektivisera administrationen. Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande arbete för att skapa en positiv förändring inom våra fokusområden. I detta arbete följer vi god taxitradition samt de lagar och andra krav som gäller för oss.